Styrelsen

Hudiksvalls Musikaliska Sällskap

Styrelsen

Ordförande

Johanna Lyrén

ordforanden@musikaliskasallskapet.se

Sekreterare

Adam Lyrén

sekreteraren@musikaliskasallskapet.se

Kasssör

Martin Sidorson

 

Ledamöter

 

 

Henrik Forsgren

 

 

Birgitta Eliasson

 

 

Helena Wiksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Johanna Lyrén

 

info@musikaliskasallskapet.se