HistorikHistorik


Kort historik om en av Sveriges äldsta föreningar:


1813 bildades Musikaliska Gillet i Hudiksvall. Liknande föreningar bildades vid den tiden runt om i städerna i Sverige för att ordna konserter och musicera tillsammans. Det finns troligen inga dokument kvar från tiden.


1832 övertog Musikaliska Gillet det Harmoniska Sällskapet i staden, varvid namnet ändrades till Hudiksvalls Musikaliska Sällskap.


1854 trycktes ett reglemente för Hudiksvalls Musikaliska Sällskap. Detta och andra handlingar från den tiden finns arkiverade på Hälsinglands museum i Hudiksvall.


1878 invigdes Stadshotellet och sedan dess har de flesta årliga balerna ägt rum i hotellets festvåning. En vanlig tidpunkt har varit 30 december, dagen före nyårsafton. Åtskilliga baler har också gått av stapeln på Trettondagsafton, 5 januari.


1893 gavs återigen nya stadgar ut i tryck: ”Reglemente för Hudiksvalls Musikaliska Sällskap under namn av Nöje med välgörenhet”. Där kan man bl a läsa att den viktigaste uppgiften är att ”upöfva musikaliska anlag” och genom detta ”bereda sällskapet ädelt nöje och njutningsrika tidsfördrif”. Man skulle också utöva välgörenhet i samband med detta.


I slutet av 1960-talet upphörde sällskapet med att skänka en del av balens överskott till ”fattiga människor som sett bättre dagar”, sk pauvres honteux. Istället utdelas stipendier till unga lovande musiker från Hudiksvall med omnejd. En förteckning av alla stipendiater genom åren skall sammanställas, det vore därför roligt om dessa hör av sig och berättar vad de nu är verksamma med.


1988 underhöll den kände musikern Hans Leygraph på Folkets Hus i Hudiksvall, under en pianoafton som arrangerades av sällskapet. Han framförde då musik av Franz Schubert. Leygraph gästade Hudiksvall vid åtskilliga tillfällen under 1980-talet och gav även konserter i Läroverkets aula.


2007 ger sällskapet möjlighet för traktens företag att köpa stipendiestödjande biljetter inför trettondagsbalen 5 jan

2008. Detta kommer förhoppningsvis möjliggöra för sällskapet att kunna dela ut mer betydande stipendier än vad som hittills har varit möjligt.

 

2013 arrangerade sällskapet ett 200-årsjubileum  med historiska och musikaliska nedslag från olika tider och stilar. Det är kul att vara en del av ett så anrikt sällskap.


2018 flyttar sällskapet balen från Trettondagsafton och arrangerar istället en Vårbal den 14/4. Dessutom byts anrika Stadshotellets festsal mot en nyare sal med härligt havsnära läge på restaurang Strandpiren. Reastaurangen har fått utnämnandet av både munskänkarna och White Guide vilket bådar gott. Vi får hoppas att våren hunnit göra sitt intåg så välkomstdrinken kan avnjutas utomhus med Hudiskvallsfjärden i bakgrunden.


 

Styrelsen för Hudiksvalls Musikaliska Sällskap, genom Ingrid Bryntse med uppdatering av Adam Lyrén